Pierwszą edycję konkursu o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie 2019 ogłosiły polskie i francuskie instytucje naukowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września br. Laureaci, jeden naukowiec z Polski i jeden z Francji, otrzymają po 15 tys. euro.

Konkurs organizują Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI) we Francji, we współpracy z Francuską Akademią Nauk.

Nagroda ma podkreślić korzyści płynące z polsko-francuskiej współpracy naukowej. Zostanie przyznana po raz pierwszy w historii parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami - informuje FNP w prasowym komunikacie.

Przyznawana jest na podstawie nominacji, w tym autonominacji. Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy reprezentujących wszystkie grupy i dziedziny nauk.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2019 r. Każda nominacja musi wskazywać dwóch naukowców dowolnej narodowości (jednego pracującego w Polsce i jednego we Francji) przynajmniej ze stopniem naukowym doktora, którzy mogą poszczycić się wspólnym osiągnięciem naukowym.

Wyboru laureatów dokona kapituła polsko-francuska powołana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.

Ogłoszenie wyników i ceremonia przyznania nagród odbędzie się na zakończenie Polsko-Francuskiego Roku Nauki pod koniec roku 2019. Laureaci otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro, jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce