Nowym dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego została dr Grażyna Żebrowska. Przez wiele lat była znanym i cenionym przez amerykańskie i polonijne środowisko akademickie doradcą ds. nauki i technologii w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, autorka przewodnika  „Ameryka-dla-Postdokow”.

Serdecznie gratulujemy dr. Żebrowskiej a zarazem cieszymy się, że w ramach programu Study in Poland – prowadzonego wspólnie przez KRASP i Fundację Edukacyjną „Perspektywy” - będziemy mogli współpracować z osobą mającą tak bogatą wiedzę i doświadczenie na polu międzynarodowej współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego.

Perspektywy