Przygotowania do „Perspektywy Women in Tech Summit 2019”, największego w Europie kongresu adresowanego do kobiet w nowych technologiach (13-14 listopada w Warszawie) weszły w fazę międzynarodową. Na początku lipca na Politechnice Kijowskiej im. Igora Sikorskiego „KPI” odbyło się inauguracyjne posiedzenie Ukraińskiego Komitetu Organizacyjnego „Perspektywy Women in Tech Summit”. Jego głównym zadaniem będzie wyłonienie w trybie konkursowym 150 najzdolniejszych ukraińskich studentek informatyki, które otrzymają granty na udział w warszawskim wydarzeniu.

Aktywność na Ukrainie, a także na Białorusi, w Kazachstanie, Uzbekistanie, Tadżykistanie i krajach Kaukazu jest częścią szerokich działań Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” mających na celu wypromowanie Polski jako międzynarodowego hubu edukacyjnego w zakresie IT i Computer Science. Zaproszenie do Warszawy grupy 400 najzdolniejszych studentek i doktorantek z wymienionych krajów jest jednym z kluczowych działań w tym zakresie.

Podczas posiedzenia dr Bianka Siwińska, inicjatorka i dyrektorka „Perspektywy Women in Tech Summit” przedstawiła sprawozdanie z edycji 2018, w którym wzięło udział ponad 2,5 tysiąca uczestników, w tym 120 z Ukrainy, oraz przedstawiła założenia wydarzenia tegorocznego, które pod każdym względem (liczby uczestników, w tym zagranicznych, speakerów, seminariów, debat i wydarzeń towarzyszących) będzie półtora razy większe niż przed rokiem.

Uczestniczący w obradach prof. Mihailo Zgurovski, rektor Politechniki Kijowskiej, podkreślił znaczenie warszawskiego kongresu dla edukacji nowej generacji zdolnych informatyczek, posiadających wiedzę z najbardziej gorących dziedzin współczesnej informatyki.

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji „Perspektywy” pogratulował prof. Zgurowskiemu ponownego wyboru na funkcję rektora Politechniki Kijowskiej i zwrócił uwagę na rolę tej uczelni w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy edukacyjnej i naukowej.

W skład Ukraińskiego Komitetu Organizacyjnego weszli między innymi: Prof. Jurij Jakimienko, I prorektor Politechniki Kijowskiej, Bartosz Musiałowicz, I radca Ambasady RP, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, prof. Henryk Sobczuk, szef przedstawicielstwa PAN w Kijowie, prof. Sergey Sidorenko, prorektor Politechniki Kijowskiej, dyrektor Centrum Ukraińsko-Polskiego PK, prof. Oleksander Mandryk, prorektor Iwano-Frankowskiego Uniwersytetu Nafty i Gazu, Julia Strebkova, dyrektorka „Gender Center” Politechniki Kijowskiej, Inna Maliukova, dyrektorka Instytutu Ksztlecenia Podyplomowego KPI i inni.

Tematem przewodnim Summitu 2019 jest cyberbezpieczeństwo. Dużo będzie też o technologii 5G i przestawianiu torów cywilizacji na sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i pracę z dużymi zbiorami danych. Przedstawione zostaną nowe trendy technologiczne,  jak Ambient Intelligence. Co godzinę rozpoczynać się będzie 12 warsztatów technologicznych i karierowych!

Gościem specjalnym będzie Sabrina Gonzalez Pasterski, fizyk z Harvardu, uznana za jeden z najwybitniejszych umysłów młodego pokolenia – współczesnego Einsteina. W sumie w wydarzeniu weźmie udział 150 znakomitych mówców z całego świata – w tym szefowie najbardziej innowacyjnych firm technologicznych i badacze z najlepszych światowych ośrodków naukowo-badawczych i wdrożeniowych.

Więcej informacji na www.womenintechsummit.pl