Według badania, przeprowadzonego wśród 1002 międzynarodowych studentów przez National Student Union (ISO), Dutch Student Union (LSVb) i Erasmus Student Network w Holandii, trzy czwarte obcokrajowców (75,2%) chciałoby lepszej interakcji z holenderskimi studentami. Według nich brak możliwości nauki języka niderlandzkiego to jeden z powodów takiej sytuacji.

Prawie trzy czwarte respondentów twierdzi, że należy wprowadzić ulepszenia w zakresie mieszkalnictwa. Ponad jedna trzecia (36%) wskazuje, że została odrzucona raz lub więcej razy w związku z zakwaterowaniem, ponieważ nie pochodzi z Holandii, podczas gdy 35% doświadczyło konieczności płacenia więcej za zakwaterowanie niż studenci holenderscy.

I chociaż 68,9% uważa, że jest zadowolonych z ogólnej jakości wykładowców, niektórzy obcokrajowcy (27,2%) podkreślają, że różnice kulturowe są ignorowane na zajęciach, a jedna piąta studentów zagranicznych (22,1%) wskazuje, że ich głos jest słyszalny na uczelni ”nieznacznie” lub „wcale” nie jest słyszalny. - Jest to niepokojące, ponieważ rozwój kompetencji międzykulturowych jest kluczowy dla internacjonalizacji - zauważyli autorzy ankiety.

Prawie połowa studentów zaznaczyła, że doświadczyła ogromnego stresu wynikającego z powyższej sytuacji. Innym powodem jest tęsknota za domem oraz brak profesjonalnej pomocy w zakresie radzenia sobie ze stresem.

Liczba studentów zagranicznych na holenderskich uczelniach stale rośnie od lat. W tym roku akademickim 85 955 studentów ze 170 krajów zapisało się na studia licencjackie lub magisterskie (52 000 w 2010 roku). Prezes Erasmus Student Network (ESN) w Holandii Lupe Flores Zuñiga powiedziała, że wyniki ankiety pokazują, iż nadal jest sporo do zrobienia w zakresie integracji międzynarodowych studentów w Holandii. - 74% programów magisterskich jest w języku angielskim, co pokazuje, że uczelnie cenią internacjonalizację szkolnictwa wyższego. Jednak cudzoziemcom trudno jest sobie poradzić – oświadczyła Flores Zuñiga. - Rząd i instytucje szkolnictwa wyższego ponoszą za to wielką odpowiedzialność. Na przykład dokumenty, które studenci otrzymują, są częściowo w języku niderlandzkim.

Kolejnym problemem jest sytuacja mieszkaniowa. - Wiele osób może wiedzieć, że brakuje mieszkań, ale może nie wiedzieć, jak znaleźć pokój w Holandii. Mamy bardzo specyficzny system polegający na pewnego rodzaju przesłuchaniu, podczas którego właściciel spotyka się z kilkunastoma studentami jednocześnie - dodała Flores Zuñiga. ESN stara się informować międzynarodowych studentów o wszystkich tych kwestiach.

Źródło: www.thepienews.com