W ramach inicjatywy Belt and Road, a także inicjatywy Double World Class, Chiny inwestują w przyciąganie zagranicznych studentów oraz w programy stypendialne. W 2018 roku ich liczba osiągnęła ponad 492 000. Jednak dane wskazują na niewielki wzrost w porównaniu z 2017 rokiem, w którym odnotowano 489 200 obcokrajowców studiujących na chińskich uczelniach.

Liu Xiao, zastępca dyrektora Study in China w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Wymiany, powiedziała, że w 2018 roku do 1004 chińskich instytucji edukacyjnych przybyli studenci z 196 krajów. Połowa z nich (52.4%) kształciła się w celu ukończenia studiów i otrzymania dyplomu. Rząd sponsorował stypendia dla około 63 000 studentów. Około 90% stypendystów otrzymało dyplom. Większość studentów zagranicznych pochodzi z Azji Południowej i Afryki Subsaharyjskiej. Najczęściej przyczyną wyboru tego kraju są niskie koszty kształcenia. W ciągu ostatnich pięciu lat nastąpił także gwałtowny wzrost liczby studentów z Ameryki i Europy.

- Liczba międzynarodowych studentów w Chinach wzrosła tylko w niewielkim stopniu w ubiegłym roku, w porównaniu do około 10% w ciągu ostatnich kilku lat - powiedziała Kim Morrison, dyrektor generalna China of Grok Global Services. – Należy zauważyć, że prawie połowa studentów zagranicznych, przybywających do Chin, nie kształci się w celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów w przeciwieństwie do innych krajów. Jednak, jej zdaniem, coraz więcej chińskich uczelni jest otwartych na umiędzynarodowienie, a programy nauczania w języku angielskim są coraz bardziej dostępne. W ubiegłym roku Ministerstwo Edukacji zwiększyło budżet przeznaczony dla zagranicznych studentów o 16,08%, natomiast Chiny zamierzają przyciągnąć na uczelnie 500 000 cudzoziemców do 2020 roku.

Lin Tian z Center for Global Higher Education zauważyła, że oprócz programów w języku angielskim i umów dwustronnych z partnerami z Belt and Road, poprawa reputacji chińskich uczelni, a także przyjazna atmosfera i atrakcyjność chińskiej kultury to czynniki zwiększające liczbę studentów międzynarodowych. – Ich obecność może kształtować politykę chińskich uczelni, ukierunkowaną bardziej na wydajność, zorientowanie na usługi i opartą na reputacji. Pomaga im zoptymalizować i aktualizować model zarządzania oraz politykę edukacyjną, powiedziała Tian. Największym wyzwaniem Chin jest przyciągnięcie wysokiej jakości studentów, zapewnienie wysokiej jakości programów i usunięcie barier, które uniemożliwiają kontakt obcokrajowców z chińskimi studentami.

Źródło: www.thepienews.com