Z dniem 1 lipca 2019 roku kadencję objął nowy zarząd Stowarzyszenia Erasmus Student Network Polska. Jego przewodniczącą została Karolina Mroczko (ESN AGH).

W skład Zarządu wchodzą również:

  • Pola Plaskota (ESN PW) - wiceprzewodnicząca,
  • Paulina Żywicka (ESN Gdańsk) - członek Zarządu ds. Finansów,
  • Martyna Płucienniczak (ESN-EYE) - członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych,
  • Wiktoria Lachowska (ESN SGH) - członek Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich.

Stowarzyszenie ESN Polska jest częścią największej organizacji studenckiej w Europie. Jej celem jest wspieranie i promowanie mobilności w ramach międzynarodowych programów wymiany, takich jak Erasmus+. ESN Polska składa się z 35 lokalnych sekcji znajdujących się w wielu polskich miastach. Gromadzi studentów, którzy poprzez organizację szeregu wydarzeń i zajęć starają się ułatwić studentom programu Erasmus życie w obcym kraju. Pomaga dostosować się do zwyczajów i zasad obowiązujących w Polsce.

Pani Przewodniczącej składamy najserdeczniejsze wyrazy uznania i gratulacje!
Zespół "Perspektyw"