Politechnika Gdańska odnowiła porozumienie o współpracy z Shanghai Institute of Technology. Jako pierwsza uczelnia w Polsce PG rozpocznie także współpracę z Anyang University w Chinach. 

Porozumienie o współpracy Politechniki Gdańskiej (PG) i Shanghai Institute of Technology (SIT) podpisali prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz Yulu Liu, kanclerz SIT.

–  Współpraca z chińskimi uczelniami to jeden z priorytetowych kierunków naszych działań w zakresie umiędzynarodowienia uczelni. Jako rektor dołożę wszelkich starań, aby przebiegała ona jak najlepiej – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

W ramach porozumienia uczelnie zadeklarowały gotowość do współpracy m.in. w zakresie wymiany studenckiej oraz wymiany kadry naukowej w celach dydaktycznych i badawczych.

Pomiędzy Wydziałem Chemicznym PG i School of Materials Science and Engineering SIT podpisane zostało porozumienie, dzięki któremu studenci z Chin będą mieli możliwość studiowania na Wydziale Chemicznym PG (przez jeden semestr). Porozumienie z ramienia PG podpisał prof. Sławomir Milewski, dziekan Wydziału Chemicznego.

W spotkaniu w Sali Senatu, podczas którego podpisano oba porozumienia, ze strony Politechniki Gdańskiej uczestniczyli także prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji PG, prof. Dariusz Mikielewicz, dziekan Wydziału Mechanicznego, prof. nadzw. PG Paweł Czarnul, prodziekan ds. współpracy i promocji Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, prof. Christian Jungnickel, pełnomocnik dziekana Wydziału Chemicznego ds. internacjonalizacji wydziału oraz Maria Doerffer, kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Podczas wizyty na PG, delegacja z Shanghai Institute of Technology spotkała się także z przedstawicielami Wydziału Mechanicznego, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w celu omówienia możliwości przyszłej współpracy.

Kolejną uczelnią z Chin, z którą będzie współpracować Politechnika Gdańska jest Anyang University. Co więcej, PG jest pierwszą uczelnią w Polsce, która rozpocznie współpracę z tym chińskim uniwersytetem.

– Podpisaliśmy już prawie dwadzieścia porozumień o współpracy z chińskimi uczelniami, a pochodzący stamtąd studenci stanowią czwartą największą grupę studentów zagranicznych na Politechnice Gdańskiej. Zależy nam, aby nasze kontakty z Chinami były jak najszersze – zapewnił prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji.

W spotkaniu z delegacją z Anyang University uczestniczyli także prof. Sławomir Milewski, dziekan Wydziału Chemicznego, prof. Mariusz Deja, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Mechanicznego, prof. Christian Jungnickel, pełnomocnik dziekana Wydziału Chemicznego ds. internacjonalizacji wydziału, dr inż. Piotr Musznicki z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, i Maria Doerffer, kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

– Chcemy rozpocząć wymianę wykładowców i studentów pomiędzy naszymi uczelniami oraz uruchomić programy podwójnego dyplomowania. Ze względu na obszary badawcze, w których specjalizuje się Anyang University, najbardziej interesuje nas współpraca z Wydziałami Chemicznym, Mechanicznym, Elektrotechniki i Automatyki oraz Zarządzania i Ekonomii – stwierdził Jing Guoxun, rektor chińskiej uczelni.

Na zakończenie swojej wizyty delegaci z Anyang University przekazali Politechnice Gdańskiej cenną pamiątkę: fragment żółwiej skorupy z inskrypcjami w języku chińskim, uważaną za jeden z najstarszych zabytków tamtejszej kaligrafii.

Źródło: pg.edu.pl