W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych. W spotkaniu wziął również udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Sebastian Skuza. Wiodącymi kwestiami były zmiany organizacyjne, finansowanie badań i współpraca międzynarodowa.

Posiedzenie poświęcone było bieżącym zagadnieniom związanym z dostosowywaniem się środowiska akademickiego do nowej ustawy. Przewodniczący Konferencji prof. dr hab. Włodzimierz Sady podkreślił, iż obecne obrady miały szczególne znaczenie, gdyż uczelnie znajdują się aktualnie w kluczowym momencie dostosowywania się do zmienionych warunków, a od 1 października będą pracowały już w oparciu o nowe statuty.

Obrady Konferencji Rektorów w Siedlcach były również związane z jubileuszem 50-lecia UPH, gdyż w ten sposób podkreślono znaczenie uczelni w środowisku naukowym Polski. Jak stwierdziła rektor UPH, prof. Tamara Zacharuk, posiedzenie to miało szczególne znaczenie dla Uniwersytetu, gdyż nie tylko omówiono istotne problemy, ale rektorzy z całej Polski mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z działalnością i osiągnięciami UPH.

Źródło: www.uph.edu.pl