"Informator dla Maturzystów Perspektywy" to publikacja, z którą już 28 kolejnych roczników absolwentów szkół średnich kształtowało swoją strategię maturalną oraz wybierało kierunek studiów i uczelnię. 3 września, podczas Salonu Maturzystów Perspektywy 2018, aż  40.000 gratisowych egzemplarzy najnowszej edycji naszego bestsellera trafi do rąk uczestników targów edukacyjnych.

Informator opisuje zasady przyjęć na wszystkie uczelnie, przynosi resume Rankingu Szkół Wyższych (uczelnie akademickie, niepubliczne, PWSZ) oraz Ranking Kierunków Studiów wraz z rekomendacjami studentów i absolwentów.

Informator dla Maturzystów to ceniony przez Państwa kanał komunikacji z kandydatami na studia. Często słyszymy, że w tej publikacji warto, ba - należy!, promować najlepsze uczelnie, wydziały i kierunki studiów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą reklamową: www.perspektywy.pl/reklama/publikacje