Od 1 października na uczelni zostanie uruchomiony nowy program studiów magisterskich, prowadzony w języku angielskim „Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy” (w ang. Intercultural Communication in Education and the Workplace). Są to studia bezpłatne ze względu na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Program ma na celu dostarczenie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej. Kwalifikacje te są bardzo ważne i pożądane nie tylko na dzisiejszym rynku pracy, ale także niezbędne do odniesienia sukcesu w instytucjach edukacyjnych. Jest on skierowany do polskich studentów, którzy chcą uczyć się języka angielskiego w środowisku międzynarodowym oraz do studentów zagranicznych zainteresowanych studiami magisterskimi w Polsce z językiem angielskim jako językiem wykładowym.

Poprzez uczestnictwo w kursach studenci zdobędą wiedzę na temat różnorodności kulturowej świata, zrozumienia problemów wielokulturowych w erze globalnej migracji ekonomicznej i edukacyjnej, a także niezbędnych kompetencji i umiejętności międzykulturowych. Otrzymają ją również z zakresu antropologii kulturowej, zagadnień związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz komunikacji niewerbalnej w kontekście międzykulturowym. Praktyczne umiejętności językowe i osobiste, które umożliwiają studentom działanie na międzynarodowym rynku pracy, są również ważnymi elementami tego programu.

Kierunek „Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy” jest wyjątkowy w skali całego kraju, ponieważ jest jedyną tego rodzaju ofertą w Polsce. W rzeczywistości żaden inny uniwersytet w Polsce nie oferuje kierunków dotyczących zagadnień związanych z komunikacją międzykulturową w odniesieniu do edukacji i miejsca pracy. Będzie on prowadzony w ramach projektu "Zintegrowany UMCS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: www.umcs.pl