Obecność stoiska „Study in Poland” została zauważona podczas Międzynarodowych Targów Edukacyjnych IEFT przez jej uczestników. Dali temu wyraz w ankiecie sporządzonej przez organizatorów. Z roku na rok rośnie liczba młodych Turków, którzy chcą rozpocząć edukację poza granicami swojego kraju. W związku z tym uczelnie europejskie upatrują dużą szansę w promocji swoich alma mater na targach w Turcji.

Jak wynika z raportu Międzynarodowych Targów Edukacyjnych IEFT, przeprowadzonego na podstawie badania ankietowego, w ostatnich latach Polska, Szwecja, Holandia, Korea Południowa i Chiny odnotowały wzrost zainteresowania wśród kandydatów na studia. Ayse Seda Peker, menedżer marketingu Międzynarodowych Targów Edukacyjnych IEFT w Turcji, podkreślił, że Polska jest najpopularniejszym kierunkiem wśród tureckich studentów Erasmusa, a popularność tego kraju konsekwentnie rośnie. Jednym z powodów są relatywnie niskie koszty kształcenia przy jednocześnie wysokiej jakości.

Najbardziej popularnym kierunkami są obecnie Wlk. Brytania (24%) oraz Kanada (22%). Popularność USA spadła ze względu na ochłodzenie obustronnych relacji pomiędzy krajami i problemy z otrzymaniem wizy. Wzrost popularności azjatyckich kierunków wynika z podobnej tożsamości kulturowej.

Zarówno rodzice kandydatów na studia, jak i sami kandydaci są zainteresowani studiami za granicą z kilku względów. 44% rodziców uznało jakość edukacji za najważniejszy element studiów za granicą. Jego znaczenie podkreśliło 21% badanych studentów. 40% studentów stwierdziło, że kluczową motywacją jest rozwój kariery zawodowej. Z kolei 45% tureckich pracodawców aktywnie poszukuje lub ceni sobie międzynarodowe doświadczenie rekrutowanej osoby. Badanie wykazało także zwiększone zainteresowanie programami studiów licencjackich. Zdaniem Ayse Seda Pekera jest to efekt rozwoju tureckiego systemu edukacji i rosnącej populacji młodzieży.

Źródło: www.thepienews.com