Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący podwojenia budżetu programu Erasmus w latach 2021-2027 do 30 miliardów euro w celu zapewnienia mobilności dla 12 milionów osób. Poza wspieraniem nauki i mobilności, we wniosku Komisji podkreśla się znaczenie dotarcia do osób ze wszystkich środowisk społecznych. Istotne jest także zwiększenie mobilności i współpracy z krajami rozwijającymi się oraz skupienie się na przyszłościowych dziedzinach m.in. takich jak energia odnawialna, zmiana klimatu, inżynieria środowiska, sztuczna inteligencja.

Propozycja przewiduje przeznaczenie 25,9 mld euro na edukację i szkolenia, 3,1 mld euro na młodzież i 550 mln euro na sport. - Każde euro, które zainwestujemy w Erasmus, to inwestycja w naszą przyszłość. Jako były student Erasmusa, mówię to z własnego doświadczenia, powiedział Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji ds. Zatrudnienia, Wzrostu, Inwestycji i Konkurencyjności.

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów z zadowoleniem przyjęło tę propozycję jako "solidną podstawę do dyskusji na temat przyszłości programu, w tym bardzo potrzebnego zwiększenia budżetu", oświadczyła organizacja. Wezwała ona jednak Komisję Europejską i Parlament do rozważenia szeregu punktów podczas negocjacji w sprawie przyszłości programu Erasmus, w tym konkretnych działań i finansowania na rzecz równości. - Biorąc pod uwagę ambicje UE dotyczące bardziej społecznej Europy, uważamy, że wniosek wymaga bardziej jednoznacznego stanowiska w sprawie włączenia społecznego i sprawiedliwości, uważa Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów. Z kolei zdaniem Unii Europejskich Studentów istotne jest włączanie do mobilnych programów osób mniej zamożnych lub niepełnosprawnych.

źródło: www.thepienews.com