Uniwersytet Łódzki jako pierwsza uczelnia w Polsce przetestuje nową formę szkoleń w tzw. formule mieszanej - blended learning - dla pracowników administracyjnych uczelni wyższych z kilkunastu krajów świata. Składają się na nią szkolenia stacjonarne, webinaria oraz platforma e-learningowa.

Treści szkoleniowe powstały w ramach międzynarodowego projektu BEST+ realizowanego z programu Erasmus+ przez Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ.

Szkolenie dla pracowników uczelni z Islandii, Indii, Hondurasu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Belgii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Polski jest realizowane w tzw. formule mieszanej (blended learning).

Część treści została przygotowana w formie zdalnej i umieszczona na platformie e-learningowej. Pozwala to uczestnikom zdobywać nową wiedzę przez internet, w dogodnym dla nich miejscu i czasie.

„Atutem projektu jest czynne zaangażowanie uczestników w pracę nad materiałami szkoleniowymi, przy jednoczesnym umożliwieniu im realizacji codziennych zadań służbowych” - poinformował rzecznik uczelni Paweł Śpiechowicz.

Pierwszym etapem projektu jest praca uczestników nad zadaniami udostępnianymi na specjalnie zaprojektowanej platformie online oraz dwa spotkania podczas webinariów. Kontynuacją zdalnej pracy będzie szkolenie stacjonarne – tematem spotkania w Łodzi będą doświadczenia studentów zagranicznych podczas studiowania (International Student Experience) oraz tego, jakie są możliwości ich poprawy przez uczelnie. Szkolenie odbędzie się między 22 a 24 maja.  

Podczas szkolenia zaplanowano także wystąpienia studentów zagranicznych UŁ. „Spotkanie w Łodzi będzie okazją do podzielenia się z partnerami naszymi pionierskimi działaniami takimi jak University Diversity czy SmartUni” - dodał rzecznik. Po zakończeniu spotkania uczestnicy ponownie szkolić się będą za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Realizacja całego projektu BEST+ jest koordynowana przez Uniwersytet w Alcala przy udziale UŁ oraz partnerów zagranicznych: University of Eastern Finland, University of Latvia, European University Foundation oraz Erasmus Student Network.

Szkolenie w Łodzi jest trzecim realizowanym w ramach projektu – po szkoleniach w Rydze (Łotwa) i Joensuu (Finlandia). Przedstawiciele łódzkiej uczelni liczą, że metoda szkolenia sprawdzi się na tyle dobrze, że stanie się nowym standardem wymiany doświadczeń między uczelniami wyższymi.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce