To dobra wiadomość dla środowiska akademickiego - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zmieni nazwę na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza. Podczas wspólnej konferencji prasowej wicepremier Jarosław Gowin przekazał podpisane w tej sprawie rozporządzenie na ręce rektora uczelni, prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej.

- Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie to doskonały przykład uczelni, która intensywnie się rozwija. Pracownicy naukowi uczelni realizują wiele projektów badawczych, biorą udział konkursach NCN, NCBR, MNiSW czy finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Na przestrzeni kilkunastu lat uczelnia uzyskiwała kolejne uprawnienia do nadawania stopnia doktora – mówił wicepremier Jarosław Gowin. – Z przyjemnością informuję, że uczelnia zmienia nazwę na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie – dodał minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Zmiana nazwy publicznej uczelni akademickiej następuje w drodze rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Zgodnie z art. 3 ust 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: „wyraz uniwersytet uzupełniony innym przymiotnikiem lub przymiotnikami w celu określenia profilu uczelni może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objętych profilem uczelni”.

W 1971 roku działalność rozpoczęła Wyższa Szkoła Nauczycielska w Częstochowie. W ciągu kolejnych lat uczelnia uruchomiła kolejne kierunki studiów oraz rozwijała współpracę międzynarodową, m.in. z uczelniami amerykańskimi. W 1985 roku rozpoczęła się rozbudowa infrastruktury i modernizacja uczelni, dzięki czemu jej jednostki zyskały nowe pomieszczenia. Kilka lat później uczelnia zyskała nową strukturę, na którą składały się cztery wydziały: Wydział Filologiczno-Historyczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Pedagogiczny i Wychowania Artystycznego. Kolejne lata były okresem intensywnego rozwoju uczelni, która zdobyła kolejne uprawnienia do nadawania stopni naukowych – w historii i fizyce. W 2003 r. zakończono rozbudowę Biblioteki Głównej, a rok później Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie zmieniła nazwę na Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Na przestrzeni lat powstawały kolejne obiekty należące do uczelni, takie jak Planetarium Instytutu Fizyki, Akademickie Centrum Sportowe czy nowoczesny budynek przy ul. Zbierskiego 2/4, mieszczący Wydział Filologiczno-Historyczny i Instytut Muzyki Wydziału Sztuki.

Obecnie uczelnia prowadzi studia I, II i III stopnia na ponad 40 kierunkach. Jednostki organizacyjne posiadają sześć uprawnień do nadawania stopni doktora (fizyka, chemia, historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, sztuki piękne) oraz jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia. Dzięki stosowanej od lat przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w zakresie doktoryzowania formie co-tutelle doktoranci mogą pracować pod kierunkiem zarówno polskiego, jak i zagranicznego naukowca i otrzymać dyplom doktorski dwóch uczelni. Wszystkie wydziały posiadają kategorię naukową „B”.

16 lutego 2018 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego obyło się spotkanie potwierdzające rozpoczęcie działań na rzecz zmiany nazwy szkoły wyższej. W środę wicepremier Jarosław Gowin przekazał podpisane w tej sprawie rozporządzenie na ręce rektora uczelni.

Źródło: www.perspektywy.pl

Z tej okazji władzom oraz całej społeczności akademickiej uczelni składamy najserdeczniejsze wyrazy uznania i gratulacje!

Zespół “Perspektyw”