Delegacja Rady Państwa Sułtanatu Omanu (izby wyższej omańskiego parlamentu) odwiedziła Politechnikę Lubelską w ramach wizyty składanej w Polsce na zaproszenie Senatu RP. Spotkanie z przedstawicielami uczelni odbyło się 11 maja. Gości przyjął rektor prof. Piotr Kacejko oraz prorektor ds. studenckich prof. Paweł Droździel.

Delegacja z Omanu, złożona z parlamentarzystów zrzeszonych w grupie bilateralnej ds. współpracy z naszym krajem, badała możliwości rozwoju wspólnych inicjatyw. Duży nacisk kładzie na rozwój relacji w zakresie szkolnictwa wyższego i badań naukowych. Politechnika Lubelska jest jedną z uczelni, w której upatrują szansę kooperacji w tym obszarze.