W Warszawie Collegium Civitas podpisał List Intencyjny na rzecz współpracy w dziedzinie edukacji z Hiszpańsko-Polską Izbą Handlową.  Uczelnię reprezentował prof. Stanisław Mocek, rektor uczelni oraz Magdalena Wypych, kanclerz.  Podpis na dokumencie złożył także prezes Izby Javier Sosnowski.

Instytucje wyraziły wolę działania w celu rozwoju współpracy edukacyjnej Polski i Hiszpanii w zakresie międzynarodowych projektów realizowanych między uczelniami wyższymi a biznesem. Ich celem jest także wsparcie inicjatyw m.in. związanych z wymianą studencką, projektami dydaktycznymi oraz stażowymi.

W kwietniu  br. w Collegium Civitas powołano Ośrodek Badań nad Ameryką Łacińską i Karaibami. Jednym z pierwszych jego projektów są studia podyplomowe „Ameryka Łacińska: biznes i kultura”, w ramach których słuchacze będą mieli również możliwość skorzystania z know-how przedstawicieli Hiszpańsko-Polskiej Izby Handlowej.