Katarzyna Maniszewska została prorektorem ds. współpracy z zagranicą w Collegium Civitas. Jest doktorem nauk humanistycznych, magistrem filologii germańskiej oraz magistrem dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania UW oraz studia podyplomowe w zakresie problematyki zorganizowanej przestępczości i terroryzmu na Wydziale Prawa UW.

Prorektor Katarzyna Maniszewska jest również ekspertem ds. terroryzmu i członkiem Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Od 2010 roku wykłada na Collegium Civitas. W pracy badawczej zajmuje się problematyką związaną z terroryzmem i ekstremizmem politycznym, podejmując zarówno tematy politologiczne, jak i medioznawcze. Jest autorką książek „Terroryzm a media. Środki masowego przekazu i literatura a rozwój terroryzmu w Republice Federalnej Niemiec 1968-1998” (Wrocław, 2006), „Pionierzy terroryzmu europejskiego: Frakcja Czerwonej Armii” (Kraków, 2014) oraz licznych publikacji poświęconych m.in. roli mediów i edukacji w przeciwdziałaniu terroryzmowi.

Współpracownik polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, w tym b. Dyrektor Programowy w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw europejskich zdobyte podczas pracy w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Katarzyna Maniszewska mówi po angielsku, niemiecku, portugalsku i francusku, zna podstawy hiszpańskiego i rosyjskiego.

Źródło: Collegium Civitas

www.civitas.edu.pl