Profesor Jerzy Woźnicki, Prezes FRP, odebrał tytuł doktora honoris causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki. – Dzisiejsza uroczystość ma dla mnie wymiar wielce osobisty - mówił Prezes FRP po odebraniu dyplomu. - Za to dla nas wszystkich, gości z Polski, ma wymiar ważnego gestu, aktu przyjaźni.

Za istotny wkład w rozwój współpracy środowisk akademickich uczelni ukraińskich i polskich, wspieranie i inicjowanie współpracy pomiędzy narodowymi konferencjami rektorów, wzmacnianie przyjaźni i wzajemnego porozumienia pomiędzy Polską i Ukrainą, a także za wieloletnią twórczą współpracę z Uniwersytetem Kijowskim, 5 marca 2018 r. profesor Jerzy Woźnicki otrzymał dyplom honoris causa.

Podczas wydarzenia w swoim wystąpieniu prof. Woźnicki zwrócił szczególną uwagę na konkretne osiągnięcia rozwijającego się polsko-ukraińskiego dialogu w świecie akademickim na wszystkich szczeblach. – Nasze kraje i narody łączą szczególne więzi o charakterze kulturowym, które w świecie akademickim sprawiają, że traktujemy się w sposób szczególnie pozytywny, oferując sobie wzajemnie nie tylko gotowość do współdziałania, ale i dedykowaną, szczerą przyjaźń – podkreślił prof. Woźnicki.

Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa odbyła się w trakcie posiedzenia Senatu Uniwersytetu, z udziałem m.in. wiceministra edukacji i nauki Ukrainy, zastępcy Ambasadora RP na Ukrainie oraz prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej.

Źródło: www.pw.edu.pl