Europejska Akademia Nauk i Sztuk Pięknych (European Academy of Sciences and Arts, EASA), jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie, zaprosiła w swoje szeregi profesora Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej.

Aktywność naukowa prof. Jacka Namieśnika znana jest w całej Polsce. Wykracza ona daleko poza macierzystą uczelnię czyli Politechnikę Gdańską, z którą związany jest od 1972 roku. Profesor pełni wiele funkcji w prestiżowych krajowych i zagranicznych gremiach naukowych. Pod koniec roku 2017 podczas dorocznego posiedzenia Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu (European Academy of Sciences and Arts – EASA) prof. Namieśnik dołączył do grona członków tego szanowanego gremium.

EASA (http://www.euro-acad.eu/) jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych w Europie. Akademię tworzą międzynarodowi eksperci w dziedzinie nauki, sztuki i religii.  Członkami akademii jest ponad 2000 najwybitniejszych naukowców i artystów z całej Europy, wśród których jest 31 laureatów Nagrody Nobla. EASA stawia sobie za cel analizę i rozwiązywanie we współpracy z przedstawicielami władz, wyznań i religii problemów stojących przed społecznością europejską oraz wspieranie ogólnoeuropejskiej twórczości naukowej i artystycznej. Członkami EASA z Polski są m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Krzysztof Penderecki, prof.  Andrzej Zoll oraz prof. Lucjan Pawłowski. W 2015 r. wiceprezesem EASA został ówczesny prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

Uroczystość wręczenia nominacji Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk odbyła się w Salzburgu 3 marca 2018 roku.

Profesor Jacek Namieśnik jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich chemików analityków. Wśród jego wybitnych osiągnięć naukowych znajdują się  liczne nowatorskie propozycje metodyczne i aparaturowe, które mają kluczowe znaczenie dla współczesnej praktyki analitycznej. Obecnie w dorobku naukowy prof. Namieśnika znajduje się 770 prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR a sumaryczna wartość liczbowa współczynnika oddziaływania (Impact Factor- IF) czasopism, w których te prace zostały opublikowane wynosi SIF = 2353,645. Trzy prace zostały opublikowane  (2011, 2013 oraz 2015) w czasopiśmie Chemical Reviews (IF = 37,369). Prace autorstwa lub współautorstwa prof. J. Namieśnika uzyskały 10 032 niezależnych cytowań a wartość liczbowa współczynnika Hirscha wynosi 49 (wg. bazy Web of Science na dzień 12.02.2018).

Uroczystość wręczenia nominacji do Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych, 03.03.2018, Salzburg, Austria