Już 11 kwietnia odbędzie się, tym razem w Poznaniu, trzecie szkolenie w ramach Akademii Internacjonalizacji "Study in Poland". Temat istotny dla każdej uczelni o ambicjach międzynarodowych: Building international reputation - smart strategy on a global market.

Szkolenie będzie miało na celu przedstawienie podstaw budowania prestiżu i postrzegalności uczelni w kontekście międzynarodowym, a jego uczestnicy zostaną wyposażeni w narzędzia i przykłady dobrych praktyk akademickich w tym zakresie.

Podczas szkolenia zostaną poruszone takie kwestie jak:

  • Czym jest reputacja na globalnym rynku
  • Jak odkryć i wykorzystać potencjał szkoły wyższej
  • Przydatne porady jak zbudować reputację - krok po kroku
  • Reputacja teraz i w przyszłości - jak się przygotować na zmian

Szkolenie prowadzą znakomici eksperci o światowej renomie: dr Uwe Brandenbug oraz Prof. Grzegorz Mazurek.

Dr Uwe Brandenburg to praktyk i konsultant uczelni oraz instytucji szkolnictwa wyższego na świecie, między innymi University of Wales at Swansea czy University of Münster. Doktorat z umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego otrzymał na University of Bristol. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym Global Impact Institute w Pradze i profesorem wizytującym na University Rovira i Virgili w Tarragonie. Uprzednio przez 8 lat był kierownik ds. zagranicznych na Humboldt-Universität Berlinie. Uwe jest autorem wielu publikacji na temat umiędzynarodowienia uczelni, w tym m.in. artykułów z Hansem de Witem. Jest członkiem i działaczem takich instytucji jak EAIE czy IAU.

Prof. Grzegorz Mazurek to prorektor ds. współpracy międzynarodowej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu. Specjalizuje się w tematyce wpływu nowoczesnych technologii na marketing i zarządzanie organizacją, a w szczególności: wirtualizacją, innowacjami w marketingu (e-marketing), nową gospodarką oraz e-biznesem. W ALK koordynuje m.in. procesy związane z akredytacjami międzynarodowymi EQUIS, AMBA, AACSB, CEEMAN oraz uczestnictwo uczelni w rankingach i umowach międzynarodowych.

Program szkolenia | Rejestracja

Akademia Internacjonalizacji to odpowiedź na potrzeby środowiska akademickiego w zakresie pogłębienia wiedzy na temat kluczowych aspektów umiędzynarodowienia uczelni i profesjonalizacji procesów związanych z tym obszarem. W jej ramach realizowana jest oferta wysokojakościowych szkoleń prowadzonych przez wybitnych międzynarodowych i krajowych trenerów, ekspertów i praktyków. Akademia oferuje kompendium wiedzy i doświadczeń na temat internacjonalizacji dla pracowników uczelni działających na wszystkich poziomach zawansowania, a także tworzy sieć ekspertów - absolwentów Akademii.

Miejsce szkolenia:

School of Form
ul. Głogowska 18, 60-734 Poznań
MTP, hala nr 1

Więcej informacji: www.studyinpoland.pl/akademia-internacjonalizacji