Jak wykorzystać możliwości stworzone przez ustawę 2.0 do zwiększenia międzynarodowej postrzegalności (visibility) polskich uczelni i poprawy ich pozycji w rankingach? Będzie to głównym tematem konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą", którą - pod patronatem wicepremiera Jarosława Gowina - organizuje Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", w ścisłej współpracy z KRASP i PKA. Konferencja odbędzie się 3-4 grudnia w Warszawie. Wśród 33 mówców aż 11 to goście zza granicy, w tym autorzy prestiżowych rankingów (m.in. US News, QS i Webometrics), analitycy i rektorzy uczelni uczestniczących w "Excellence Initiatives". Towarzyszyć im będą znakomitości polskiego życia akademickiego. Dla uczelni aplikujących do "Inicjatywy doskonałości - uczelnia badawcza" lub "Regionalnej inicjatywy doskonałości" jest to konferencja "must-attend", czyli prawie obowiązkowa!

www.perspektywy.org/warsaw2018