Jak wynika z oświadczenia rosyjskiej wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Mariny Borovskiey, liczba studentów zagranicznych wzrosła w Rosji o ponad 40% od 2013 roku. Kraj ten stawia sobie za cel przyjęcie na rosyjskie uczelnie 425 000 obcokrajowców do 2024 roku. 

- Możemy stwierdzić, że nasze uniwersytety stały się bardziej atrakcyjne", powiedziała wiceminister. - W okresie od 2013 roku do 2017 roku liczba studentów zagranicznych stale rosła, i efekcie wzrosła o ponad 40%, co stanowi obecnie około 290 000 obcokrajowców uczących się na rosyjskich uniwersytetach.

Według IIE Project Atlas liczba studentów zagranicznych w Rosji wyniosła 296 176 w 2017 roku. W poprzednim roku było ich 282 921.

Jeden z wiodących analityków Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration powiedział, że obecnie liczba cudzoziemców studiujących w Rosji wynosi 313 015. Pochodzą oni głównie z Kazachstanu, Chin i Turkmenistanu