1,5 tys. szkół wyższych, w tym 38 z Polski, znalazło się w największym globalnym rankingu uniwersytetów U-Multirank. Opublikowane zestawienie nie jest jednak listą najlepszych uczelni, ale narzędziem ich porównywania pod kątem wybranych kryteriów.

Ranking jest dostępny pod adresem: www.umultirank.org. Można w nim znaleźć informacje o 1,5 tys. szkół wyższych z całego świata, w tym o 38 uczelniach z Polski. Klasyfikacja obejmuje przy tym ponad 3,2 tys. wydziałów i ponad 1,5 tys. programów studiów.

Czwarta doroczna edycja rankingu jest najobszerniejszą od początku projektu U-Multirank, który ruszył w 2014 r. W tym czasie liczba uwzględnionych instytucji uległa niemal podwojeniu, zaś liczba branych pod uwagę krajów zwiększyła się z 70 do 99. Studenci, którzy chcą odnaleźć uczelnie osiągające najlepsze wyniki w poszczególnych dziedzinach, mają do dyspozycji 16 przedmiotów, czyli czterokrotnie więcej niż w pierwszej edycji rankingu.

U-Multirank porównuje wyniki uczelni wyższych pod kątem całego wachlarza parametrów, przyznając oceny od A (bardzo dobry) do E (niedostateczny). Pozwala to użytkownikom na odkrycie słabych i mocnych stron danego uniwersytetu oraz poznanie jego wyników w ramach interesujących ich kryteriów.

Wiele innych zestawień uczelni wyższych koncentruje się na liczbie cytowań i wyróżnia dobrze znane instytucje, takie jak Harvard, Oxford, Stanford czy Yale. Ponieważ jednak U-Multirank daje użytkownikom możliwość porównywania uczelni pod kątem indywidualnie wybranych kryteriów, pozwala odkryć też inne uniwersytety, które doskonale radzą sobie w obszarach tak różnorodnych jak renoma badań naukowych, jakość kształcenia, umiejętność transferu wiedzy, wymiar międzynarodowy czy zaangażowanie w regionie.

"U-Multirank oferuje studentom, rodzicom i innym zainteresowanym stronom cenne informacje dotyczące wybranych przez nich instytucji szkolnictwa wyższego w szerokim zakresie parametrów” – mówi komisarz UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics. "To znacznie ułatwi im dokonywanie świadomych wyborów” - dodaje.

Dla przykładu, w ramach kierunków inżynieryjnych i informatycznych U-Multirank wskazuje na wyjątkowo dobre wyniki austriackiego Uniwersytetu im. Johannesa Keplera w Linzu oraz hiszpańskiego Uniwersytetu w Maladze pod względem liczby studentów przypadających na jednego pracownika, co stanowi kluczowy wskaźnik jakości kształcenia.

Inna klasyfikacja bierze pod lupę renomę badań oraz powiązania badawcze uniwersytetów. Wysokie miejsca na liście zajmują dobrze znane uczelnie, takie jak MIT czy Harvard. Ponieważ jednak U-Multirank obejmuje dużą liczbę uniwersytetów i stosuje szeroki zakres parametrów, w rankingu pojawiły się też niewielkie, wyspecjalizowane instytucje, które osiągają wyniki lepsze niż spodziewani zwycięzcy w tej kategorii. Przykładami mogą być: fińska Szkoła Nauk Ekonomicznych Hanken, Instytut Badań nad Rakiem oraz Londyńska Szkoła Higieny i Medycyny Tropikalnej w Wielkiej Brytanii, a także amerykański Uniwersytet Rockefellera.

"Projekt U-Multirank podkreśla, że rola uniwersytetów jako światowych ośrodków doskonałości wynika z ich różnorodności. Na sukces sektora szkolnictwa wyższego składa się wiele rodzajów uczelni: nie tylko duże uniwersytety inwestujące głównie w badania, ale też niewielkie uczelnie, akademie medyczne, uniwersytety nauk stosowanych i tak dalej" - mówi współkierownik projektu U-Multirank prof. Frans van Vught.

U-Multirank powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest finansowany ze środków unijnego programu Erasmus+. Jest prowadzony przez niezależne konsorcjum pod kierunkiem Centrum Szkolnictwa Wyższego (CHE) w Niemczech oraz holenderskich jednostek: Centrum Badań nad Polityką Szkolnictwa Wyższego (CHEPS) na Uniwersytecie Twente i Centrum Badań i Technologii (CWTS) na Uniwersytecie w Lejdzie.

PAP - Nauka w Polsce