Warszawa dynamicznie weszła do wyścigu o umiędzynarodowienie swoich uczelni oraz o zapewnienie im należnej rangi w Europie i na świecie. Zważywszy na konieczność długofalowych działań propagujących Warszawę jako europejską metropolię, zwiększenie konkurencyjności warszawskich szkół wyższych na międzynarodowym rynku edukacyjnym, a także potrzebę zintegrowania działań promocyjnych prowadzonych przez uczelnie zrzeszone w Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, Urząd m. st. Warszawy oraz Fundację Edukacyjną Perspektywy” podejmowane są różnorodne działania.

Celem programu „Study in Warsaw” jest m.in.

  • promowanie Warszawy jako europejskiego ośrodka edukacji i nauki,
  • działanie na rzecz stałego zwiększania kontaktów międzynarodowych szkół i uczelni warszawskich,
  • zwiększanie liczby studentów zagranicznych w warszawskich szkołach wyższych,
  • promocja warszawskich uczelni za granicą,
  • inicjowanie profesjonalnych szkoleń w zakresie przygotowania warszawskich uczelni do przyjmowania i obsługi kształcenia obcokrajowców,
  • organizacja międzynarodowych konferencji edukacyjnych w Warszawie stanowiących forum wymiany doświadczeń krajowych i zagranicznych w zakresie umiędzynarodowienia studiów,
  • działanie na rzecz tworzenia warunków zwiększających atrakcyjność Warszawy jako miejsca studiów i nauki dla cudzoziemców.

Program „Study in Warsaw” jest sposobem na kreowaniu wizerunku polskiej stolicy jako otwartego miasta akademickiego, z rozwiniętą bazą naukową i edukacyjną. Ściągnięcie młodych, zdolnych ludzi z zagranicy jest zawsze korzystne dla Polski.

Przyjeżdżając do Warszawy z dalekich lub bliskich zakątków świata, młodzi ludzie szybko mogą docenić możliwości edukacji w mieście znajdującym się w samym sercu Europy, otwartym i przyjaznym na gości z całego świata. Kierunki studiów oferowane na uczelniach zarówno w języku angielskim, jak i polskim spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających kandydatów. Fakt, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, gwarantuje, że wiedza i umiejętności zdobyte w Warszawie zostaną uznane na całym świecie.

Uczelnie warszawskie – członkowie KRUW