Najlepsze studia w Polsce dające tytuł inżyniera lub magistra inżyniera wskaże pierwszy Ranking Studiów Inżynierskich, który Perspektywy ogłoszą 17 maja br. w Warszawie. Ocenionych zostanie 21 dyscyplin studiów technicznych. Galę Rankingu poprzedzi Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego z udziałem władz akademickich i kadry firm wysokich technologii.

Ranking Studiów Inżynierskich, pionierski w tym kształcie w Polsce, adresowany jest w pierwszym rzędzie do tegorocznych maturzystów, którzy już wkrótce wybierać będą uczelnię i kierunek studiów. Celem Forum jest promowanie najlepszych wzorców w kształceniu kadr dla przemysłu wysokich technologii i budowanie więzi pomiędzy światem akademickim a przemysłem i biznesem.

- Zapewnienie zdolnej młodzieży najwyższej klasy wykształcenia inżynierskiego leży w interesie polskiej gospodarki - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pomysłodawca Rankingu Studiów Inżynierskich. - Chcemy pomóc młodym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studiów w obszarze dyscyplin technicznych, najbardziej potrzebnych gospodarce i dających dobre perspektywy zatrudnienia i zarobków.

Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała Kapituła, pracująca pod kierownictwem prof. Michała Kleibera, w skład której wchodzą zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu.

W pierwszej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich ocenione zostały następujące kierunki: automatyka i robotyka * architektura i urbanistyka * biotechnologia * budownictwo * elektrotechnika * elektronika i telekomunikacja * energetyka * fizyka techniczna * geodezja i kartografia * górnictwo i geologia * inżynieria biomedyczna * inżynieria materiałowa * logistyka * inżynieria chemiczna * inżynieria środowiska * zarządzanie i inżynieria produkcji * kierunki IT (informatyka) * mechanika i budowa maszyn * mechatronika * technologia chemiczna * transport.

Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego, które poprzedzi Galę Rankingu, będzie miejscem debaty władz uczelni z menadżerami firm przemysłu wysokich technologii. Wprowadzeniem do obrad będzie wykład dyrektora Daniela Szmurło z T-Mobile Polska na temat wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa cybernetycznego. Odbędzie się debata panelowa: "Przełomowe technologie - wyzwania dla kształcenia kadr inżynierskich" oraz sesja prezentująca nowe formy współpracy przemysłu wysokich technologii z uczelniami.

Program wydarzenia: http://www.perspektywy.org/forum2017/

Partnerem głównym Forum jest T-Mobile Polska, a partnerem edukacyjnym Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Partnerami Rankingu są firmy: IGT Poland, Delphi Poland i Flextronics International.

Partnerem medialnym Rankingu jest "Dziennika Gazeta Prawna"