Znakomici mówcy, ciekawy program, unikalne miejsce - to najkrótsza charakterystyka konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2018", która odbędzie się 29-30 stycznia 2018 roku w Gliwicach. Organizowana jest wspólnie - w ramach programu "Study in Poland" - przez KRASP, Politechnikę Śląską i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Konferencji patronuje wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Na konferencję zostali zaproszeni wysocy przedstawiciele MNiSW, dyrektorzy NAWA, FRSE, KPK "Horyzont 2020" i ambasadorowie krajów będących w centrum zainteresowania polskich uczelni - Jonathan Knott, ambasador Wielkiej Brytanii i Margułan Baimukhan, ambasador Kazachstanu. Wśród mówców będą wybitni przedstawiciele świata akademickiego oraz eksperci w zakresie internacjonalizacji. Wśród nich rektorzy i prorektorzy - profesorowie: Jan Szmidt (PW), Arkadiusz Mężyk (PŚl.), Marek Tukiendorf (PO), Jolanta Choińska-Mika (UW), Stanisław Bielecki (PŁ), Ryszard Naskręcki (UAM), Stanisław Kistryn (UJ), Michał Zasada (SGGW), Jarosław Bosy (UPWrocław), Marek Pawełczyk (PŚl.), Adam W. Jelonek (UJ) i Grzegorz Mazurek (ALK).

Znakomici mówcy, ciekawy program, unikalne miejsce - to najkrótsza charakterystyka  konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2018", która odbędzie się 29-30 stycznia 2018 roku w Gliwicach. Organizowana jest wspólnie - w ramach programu "Study in Poland" - przez KRASP, Politechnikę Śląską i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Konferencji patronuje wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Na konferencję zostali zaproszeni wysocy przedstawiciele MNiSW, dyrektorzy NAWA, FRSE, KPK "Horyzont 2020" i ambasadorowie krajów będących w centrum zainteresowania polskich uczelni - Jonathan Knott, ambasador Wielkiej Brytanii i Margulan Baimukhan, ambasador Kazachstanu. Wśród mówców będą wybitni przedstawiciele świata akademickiego oraz eksperci w zakresie internacjonalizacji. Wśród nich rektorzy i prorektorzy - profesorowie: Jan Szmidt (PW), Arkadiusz Mężyk (PŚl.), Marek Tukiendorf (PO), Jolanta Choińska-Mika (UW), Stanisław Bielecki (PŁ), Ryszard Naskręcki (UAM), Stanisław Kistryn (UJ), Michał Zasada (SGGW), Jarosław Bosy (UPWrocław), Marek Pawełczyk (PŚl.), Adam W. Jelonek (UJ) i Grzegorz Mazurek (ALK).

Konferencje z cyklu Studenci zagraniczni w Polsce są tradycyjnie miejscem debaty nt. strategii i praktyki internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego. W tym roku nacisk położymy na:

  • nowe rynki w zakresie pozyskiwania studentów zagranicznych,
  • upowszechnienie dobrych praktyk w promocji uczelni,
  • internacjonalizację badań naukowych,
  • budowę uczelnianych strategii umiędzynarodowienia
  • rolę partnerów regionalnych w zwiększaniu atrakcyjności studiów w Polsce.

Przeanalizowana też zostanie sytuacja po Brexicie.

Przewidujemy, że w konferencji weźmie udział ok. 200 osób, w tym rektorzy, prorektorzy oraz dyrektorzy ds. współpracy międzynarodowej i promocji polskich uczelni.

Tradycyjnie odbędzie się Gala Konkursu INTERSTUDENT 2018 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce, a także po raz pierwszy wręczona zostanie Nagroda Środowiskowa "Gwiazdy Internacjonalizacji". W obecności wszystkich członków prezydium KRASP, gości i uczestników konferencji, Nagroda uhonoruje osoby, które wniosły wybitny wkład w umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w kategoriach: Management Star, Teaching Star, Research Star, Marketing Star, a także w dwóch kategoriach specjalnych: Distinguished Star i Rising Star.

A wszystko to w niepowtarzalnym postindustrialnym klimacie Śląska... W Gliwicach powinni być wszyscy, którym umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego leży na sercu!

Serdecznie zapraszamy!

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej

 

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

 

Waldemar Siwiński
Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

Program konferencji i rejestracja: www.studyinpoland.pl/konferencja2018