W dniu 20 października br. w trakcie trwania targów edukacyjnych "Obrazowanije i kariera" odbyło się w Moskwie seminarium dedykowane rozwojowi współpracy polskich uczelni z agencjami rekrutacyjnymi działającymi w Rosji, przygotowane w ramach programu "Study in Poland". Podczas seminarium przedstawicielka Fundacji Edukacyjnej “Perspektywy” omówiła kwestie dotyczące możliwości rozwoju wymiany studenckiej pomiędzy naszymi krajami, a także zwiększenie zainteresowania rosyjskiej młodzieży studiami w Polsce.

Obecne na stoisku uczelnie miały okazję wymienić się kontaktami z dyrektorami agencji rekrutacyjnych, a także porozmawiać o praktycznych aspektach pracy przy rekrutacji na studia zagraniczne, z perspektywy studentów i pośredników rosyjskich.

Z roku na rok przybywa w Polsce studentów z Rosji. To odzwierciedla zarówno rosnące zainteresowanie polskimi szkołami wyższymi, jak i ich wysoką jakość kształcenia. W Rosji wielu młodych ludzi zwraca się o poradę i pomoc do agencji rekrutacyjnych w celu dokonania właściwego wyboru uczelni i ścieżki kariery. Dlatego tak istotne jest obecnie zapewnienie studentom procesu rekrutacyjnego o wysokim standardzie. Kluczowe jest także aby polskie uczelnie otrzymywały aplikacje od studentów kończących lokalne szkoły średnie z najwyższymi notami.

Co ciekawe, to właśnie potencjalni studenci przychodzą do agencji z prośbą o pomoc w dostaniu się na studia do Polski, dlatego coraz więcej firm rekrutacyjnych zaczyna z ciekawością patrzeć na nasz kraj jako perspektywiczny region dla rozwoju ich biznesu.

Celem prezentacji rosyjskim rekruterom systemu certyfikacji agencji realizowanej w ramach programu „Study in Poland” jest stworzenie sieci wiarygodnego partnerstwa, która w przyszłości ułatwi promocję polskich uczelni w Rosji.