Duńczycy, naród solidnie liczący każdą wydaną koronę, chłodnym okiem spojrzeli na finansową stronę obecności zagranicznych studentów w oparciu o dane zebrane za okres 2007 - 2011. Skoro wielu twierdziło, że studenci zagraniczni kosztują więc najpierw skrupulatnie policzono koszty:  poniesione przez uczelnie i szkolnictwo wyższe, stypendia i wszelkie formy pomocy społecznej z jakiej zagraniczni studenci korzystali. Potem zabrano się za drugą stronę czyli korzyści, czyli ile na studentach zagranicznych skorzystała duńska gospodarka.

Ze statystyk wynikało, że 60% zagranicznych studentów po skończeniu studiów co najmniej przez rok pozostaje w Danii, zaś 30% jest jeszcze w Danii po 8 latach. Statystyki pokazały też, że w obu przypadkach zagraniczni absolwenci doskonale dawali sobie radę na rynku pracy zarabiając średnio po jednym roku 52.000 dolarów a po ośmiu latach średnio 82.000 dolarów. Po odjęciu wydatków na zagranicznych studentów wyszło, że w ciągu tych czterech lat zysk netto dla gospodarki duńskiej wyniósł 627 mln dolarów (ok. 2 250 000 PLN).

Żródło: University World News