Doroczna konferencja "Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą", organizowana wspólnie przez KRASP, PKA i Perspektywy, wyróżnia się tym, że wśród jej mówców jest zawsze grupa wybitnych gości z innych krajów – w tym roku przyjedzie aż 10 mówców zagranicznych (na łączną liczbę 35). Chcemy razem z nimi przyjrzeć się, w kontekście projektu Ustawy 2.0, jak problem przyspieszenia rozwoju grupy najlepszych uczelni rozwiązywany jest w innych krajach, jakie zasady i instrumenty zarządzania się tam sprawdzają i które z nich można przenieść na grunt polski. Na konferencję 27-28 listopada zapraszamy w szczególności osoby zainteresowane budową w Polsce uczelni badawczych i podnoszeniem jakości badań naukowych oraz specjalistów w zakresie budowy międzynarodowego prestiżu i postrzegalności uczelni (reputation and visibility), ewaluacji, rankingów i akredytacji. Oto krótki przegląd sesji z udziałem mówców zagranicznych:

SESJA I: Jak przyspieszyć rozwój uczelni - doświadczenia wdrażania "Excellence Initiatives" w innych krajach

W wielu krajach zostały zainicjowane programy przyspieszenia rozwoju (akceleracji) grupy wybranych uczelni - znane pod nazwą "Excellence Initiatives". Podczas sesji zostaną przedstawione inicjatywy doskonałości wdrażane we Francji i Chinach. Zaproszeni mówcy:

 

Farid Ouabdesselam, Director, Excellence Initiative Program, Investments for the Future and Competitiveness Division, French National Research Agency ANR (France): The French Excellence Initiative - Monitoring and Evaluation

 

Xuejun (Snow) Wang, Ranking Manager, Shanghai Ranking Consultancy (China): China's "The Double World-Class Project"

SESJA II: Kształtowanie kultury jakości w badaniach naukowych

Doskonałości naukowej nie da się zadekretować. Można i trzeba natomiast dążyć do niej poprzez wprowadzenie projakościowych rozwiązań w finansowaniu nauki oraz wykształcenie w polskim środowisku naukowym kultury jakości. Podczas sesji zaprezentowany zostanie kontekst i osiągnięcia w zakresie kształtowania kultury jakości w różnych krajach. Zaproszony mówca:

 

Gunnar Öquist, Umea University (Szwecja): On the complementary role of universities and granting agencies for fostering more of breakthrough research

SESJA III: Uniwersytety badawcze - czym są, jak je tworzyć, wyzwania w zakresie zarządzania badaniami

Zapowiedź uruchomienia w Polsce "Inicjatywy doskonałości - Uczelnie badawcze" wzbudziła zrozumiałe zainteresowanie środowiska akademickiego. Podczas sesja omawiana będzie specyfika wymagań, jakim powinna odpowiadać uczelnia badawcza, a także możliwości wykreowania takich uczelni w Polsce. Wśród uczestnicy sesji będą:

 

Jan Palmowski, Secretary General to the Guild of European Research Intensive Universities (Belgium)

 

John Donovan, Head of Research at Dublin Institute of Technology in Ireland; former Chair, European Association of Research Managers and Administrators (EARMA)

SESJA VI: Rankingi międzynarodowe bez tajemnic - Szanse dla polskich uczelni

Publikacje wyników kolejnych rankingów międzynarodowych wywołują w Polsce emocje, w tym również krytykę pod adresem uczelni. Choć pretensje są częściowe uzasadnione, to nasza wiedza o "rankingowej kuchni" jest niewielka. Podczas sesji zaprezentowane zostaną trzy uznane rankingi międzynarodowe, uwzględniające również grupę polskich uczelni. Zaproszeni mówcy:

 

Paul Wouters, Professor of Scientometrics, Director, Leiden University's Centre for Science and Technology Studies CWTS (The Netherlands): How to use the CWTS analysis and tools to identify university’s strong points in particular subject? A case of Polish universities.

 

Xuejun (Snow) Wang, Ranking Manager, Shanghai Ranking Consultancy (China): Shanghai Ranking - new developments

 

Gero Federkeil, U-Multirank Coordinator, Centre of Higher Education "CHE" (Germany): U-Multirank - strategic positioning of universities

SESJA VII: Rola akredytacji międzynarodowych w umacnianiu reputacji i postrzegalności (reputation and visibility) polskich uczelni

Międzynarodowe akredytacje potwierdzają wysoką jakość kształcenia i są silnym narzędziem budowania międzynarodowej reputacji uczelni i wydziału. Podczas sesji zaprezentowane będą prestiżowe systemy akredytacji w zakresie kształcenia menadżerskiego i inżynierskiego. Wśród zaproszonych mówców:

 

Marine Condette, Manager, Accreditation and Member Services, EMEA / AACSB International (The Netherlands)

 

Denis McGrath, Vice-President, European Network for Accreditation of Engineering Education "ENAEE" (Brussels)

Oczywiście, prawdziwego smaku tej konferencji doda obecność 25 mówców z Polski - wybitnych przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego. Szczegóły na stronie: www.perspektywy.org/warsaw2017

Konferencja prowadzona jest w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne).

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy

Konferencja Polskie uczelnie w światowej perspektywie