Już 12 grudnia szkolenie pod hasłem Internationalization strategy development zainauguruje Akademię Internacjonalizacji "Study in Poland". Akademia Internacjonalizacji to odpowiedź na potrzeby środowiska akademickiego w zakresie pogłębienia wiedzy na temat kluczowych aspektów umiędzynarodowienia uczelni i profesjonalizacji procesów związanych z tym obszarem. W jej ramach realizowana będzie oferta wysokojakościowych szkoleń prowadzonych przez wybitnych międzynarodowych i krajowych trenerów, ekspertów oraz praktyków. Akademia zaoferuje kompendium wiedzy i doświadczeń na temat internacjonalizacji dla pracowników uczelni działających na wszystkich poziomach zawansowania, a także stworzy sieć ekspertów - absolwentów Akademii. Wierzymy, że już wkrótce stanowić będą oni główną siłę umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

Wydarzeniem inaugurującym działalność Akademii będzie szkolenie Internationalization strategy development - not only to win accreditation. W świetle propozycji zawartych w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym i coraz większego nacisku kładzionego na budowanie pozycji uczelni na arenie światowej, szkolenie to będzie szczególnie przydatne dla średniej kadry zarządzającej uczelnią, zwłaszcza kierowników i pracowników administracji mających wpływ na proces umiędzynarodowienia uczelni i jej pozycjonowanie na światowej mapie szkolnictwa wyższego.

Szkolenie poruszy takie kwestie jak:

  • istota i cel tworzenia strategii umiędzynarodowienia uczelni
  • narzędzia potrzebne do stworzenia efektywnej strategii
  • strategia uczelniana czy wydziałowa?
  • praktyczna stron tworzenia strategii - krok po kroku
  • dobre praktyki w zakresie tworzenia strategii rekrutacji studentów zagranicznych
  • ewaluacja istniejących dokumentów strategicznych
  • przydatność i znaczenie akredytacji zagranicznych w świetle tworzenia strategii umiędzynarodowienia.

Szkolenie prowadzone będzie przez wybitnych ekspertów w obszarze edukacji międzynarodowej. Będą to:

  Dr Fiona Hunter - trener i konsultant ds. strategii, b. prezydent EAIE; dr Hunter przedstawi podstawowe założenia strategii umiędzynarodowienia, narzędzia, za pomocą których można ją zbudować, a także w jaki sposób zewaluować i udoskonalić już istniejący dokument.
  Prof. dr hab. Jacek Witkoś - współtwórca innowacyjnej strategii internacjonalizacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i autor wielu pionierskich pomysłów na umiędzynarodowienie uczelni, przedstawi doświadczenia z punktu widzenia zarządzania instytucją
  Maciej Markowski - specjalista ds. akredytacji zagranicznych; Maciej Markowski omówi znaczenie posiadania strategii internacjonalizacji w kontekście ubiegania się o akredytacje zagraniczne, objaśni ich znaczenie w rozwoju uczelni oraz dlaczego warto ubieganie się o nie uznać za priorytet rozwojowy.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

MIEJSCE | PROGRAM | MÓWCY | REJESTRACJA