To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Logo otrzymują europejskie instytucje, które przy rekrutacji pracowników naukowych stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

O logo HR mogą ubiegać się instytucje, które stwarzają naukowcom najlepsze warunki pracy oraz zapewniają przejrzyste procesy rekrutacji i odpowiednią przestrzeń do rozwoju nauki, zgodnie z europejskimi standardami.

Zarówno Europejska Karta Naukowca jak i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostały uchwalone przez Komisję Europejską w 2005 roku. Opisują prawai obowiązki, jakim podlegają naukowcy, ale też uczelnie czy instytucje, które ich zatrudniają.

SGGW jako jedna z pierwszych dwudziestu uczelni polskich w dniu 1 lipca 2015 roku podpisała Deklarację poparcia dla stosowania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (EKN i KP). Było to zarówno naturalnym elementem wypełniania misji Uczelni, jak i stosowania zaleceń Komisji Europejskiej. SGGW w pełni rozpoznaje potrzebę tworzenia atrakcyjnego środowiska pracy badawczej, aby naukowcy zatrudnieni w Uczelni czuli się zmotywowani do aktywnej pracy w środowisku naukowym krajowym i zagranicznym, a Uczelnia była postrzegana przez potencjalnych pracowników naukowych, także z zagranicy, jako poważny partner do współpracy oraz atrakcyjne miejsce pracy. Dzięki temu SGGW będzie mogła tworzyć nowe silne zespoły naukowe i wykorzystywać nowoczesną infrastrukturę badawczą do podniesienia jakości badań, poziomu kształcenia i wzmocnienia międzynarodowej konkurencyjności, co pozwoli na wypełnienie misji Uczelni i realizację strategii rozwoju Uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące logo HR Excellence in Research i dotychczasowych działań dostępne są na stronie