Uniwersytet Warszawski będzie wspierał Uniwersytet w Cambridge w rozwoju programu Studiów Polskich na tej brytyjskiej uczelni. Uczelnie podpisały porozumienie w tej sprawie.

Studia Polskie prowadzone są na Uniwersytecie w Cambridge od 2014 r. Program był inicjatywą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i został uruchomiony m.in. dzięki wsparciu finansowemu Fundacji oraz Departamentu Studiów Słowiańskich Uniwersytetu w Cambridge. Instytucje te przekazały kwotę 340 tys. funtów, która zapewnia funkcjonowanie ośrodka do 2018 r. W styczniu br. 15 mln złotych specjalnej dotacji na wsparcie Centrum Studiów Polskich w Cambridge przyznało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Porozumienie między uczelniami podpisali prof. Leszek Borysiewicz - rektor (vice-chancellor) Uniwersytetu w Cambridge i prof. Marcin Pałys - rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Pozwoli ono na rozwój programu nauczania języka polskiego oraz literatury i kultury polskiej na Uniwersytecie w Cambridge, a także na zacieśnianie współpracy naukowej między UW a brytyjską uczelnią.

"Kontynuacja funkcjonowania Polish Studies na Uniwersytecie w Cambridge jest szansą dla obu stron na rozwój współpracy w zakresie nauczania i badań" – powiedział, cytowany w przesłanym PAP komunikacie, prorektor UW ds. naukowych dr hab. Maciej Duszczyk. "Określenie form tej współpracy będzie jednym z zadań Advisory Board, w skład której wejdą przedstawiciele Uniwersytetu w Cambridge, Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej" - dodał.

W planach jest prowadzenie studiów polonoznawczych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz realizacja wspólnych polsko-brytyjskich projektów naukowych. Centrum Studiów Polskich będzie zajmowało się także promowaniem polskiej kultury i nauki w środowisku brytyjskim oraz lepszego zrozumienia roli Polski w historii Europy i jej obecnego znaczenia.

"Cieszymy się, że wzmocnimy relacje z naszymi kolegami z Polski, co nie tylko ma strategiczne znaczenie dla Uniwersytetu w Cambridge, lecz także dla tego momentu w dziejach Europy" – stwierdził, cytowany w komunikacie prasowym, dyrektor School of Arts and Humanities Uniwersytetu w Cambridge prof. Martin Millett.

Nowy program będzie opierał się na sukcesie czteroletniego programu pilotażowego studiów polskich w Cambridge kierowanego przez dr. Stanleya Billa, specjalistę w dziedzinie literatury i kultury polskiej. W 2016 roku program został uznany za najlepszy w rankingu University Subject Tables.

Jesienią - dla podkreślenia znaczenia współpracy między uniwersytetami - planowana jest oficjalna uroczystość z udziałem przedstawicieli obu uczelni.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce