Rektor Politechniki Poznańskiej prof. Tomasz Łodygowski i rektor Politechniki Kijowskiej "KPI" prof. Michaiło Zgurovsky podpisali 29 sierpnia w Kijowie umowę o uruchomieniu wspólnych studiów w zakresie "mechanika i budowa maszyn". Ich absolwenci będą posiadali podwójne dyplomy sygnowane przez każdą z uczelni.

Podpisanie przez Politechnikę Kijowską i Politechnikę Poznańską umowy o podwójnym dyplomie jest efektem wcześniejszych kontaktów obu uczelni, w tym rozmów podczas Polsko-Ukraińskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacyjności, które odbyły się w kwietniu 2017 w Kijowie.

Podpisanie umowy odbyło się bardzo uroczyście, podczas tradycyjnej odprawy kadry naukowo-dydaktycznej Politechniki Kijowskiej organizowanej corocznie w przeddzień inauguracji nowego roku akademickiego (na Ukrainie rok akademicki rozpoczyna się 1 września i wszystkie uczelnie inaugurują go w swoich kampusach jednocześnie).

Podpisanie umowy uświetnione zostało brawurowym występem Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Poznańskiej "Poligrodzianie".

Rektorowi Tomaszowi Łodygowskiemu towarzyszyła silna reprezentacja kierownictwa uczelni, w tym prorektor Teofil Jesionowski i dziekani kilku wydziałów PP. Odbyli oni robocze seminaria naukowe ze swoimi odpowiednikami z KPI.