Delegacje Politechniki Poznańskiej, Politechniki Opolskiej, Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", Urzędu Miasta Poznania oraz Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Absolwentów KPI wzięły 30 sierpnia udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Politechnice Kijowskiej "KPI" im. Igora Sikorskiego w Kijowie.

Na Ukrainie rok akademicki na Ukrainie rozpoczyna się od 1 września, który to dzień nosi nazwę Dzień Wiedzy. Inauguracja roku organizowana jest w specyficznej, odświętnej formie, z udziałem wszystkich studentów pierwszego roku, z których wielu przychodzi z rodzicami. Dlatego na Placu Wiedzy Politechniki Kijowskiej zebrało się ponad 10 tysięcy osób! Uroczystość prowadził prof. Michaiło Zgurovsky, rektor Politechniki Kijowskiej.

O randze wydarzenia i zarazem o wysokim znaczeniu KPI na Ukrainie świadczy obecność na inauguracji wicepremiera Giennadija Zubko, a także parlamentarzystów Oleksandra Danczenko i Dmitro Andrijewskiego oraz pierwszego kosmonauty niepodległej Ukrainy Leonida Kadeniuka.

Za zaszczyt należy uznać zaproszenie na inaugurację delegacji polskich uczelni i instytucji współpracujących na co dzień z główną techniczną uczelnią Ukrainy. Gośćmi inauguracji byli: prof. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej (wraz z prorektorem Teofilem Jesionowskim i grupą dziekanów PP), prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", Jacek Jackowiak, prezydent Miasta Poznania oraz Janusz Fuksa, przewodniczący Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Absolwentów KPI.

W imieniu polskiej delegacji życzenia dla studentów I roku KPI przekazali rektor Tomasz Łodygowski i prezydent Jacek Jackowiak. Po zakończeniu uroczystości odbyło sie specjalne spotkanie wicepremiera Ukrainy Giennadija Zubko z polską delegacją.

Charakter i atmosferę kijowskiej uroczystości pokazuje krótki film. Polecamy!