Aby agencje rekrutacyjne mogły stać sie pełnoprawnym partnerem polskich uczelni, muszą zapewnić prawidłowy proces naboru studentów do naszych szkół wyższych. Standardy te muszą chronić zarówno polskie uczelnie, jak i zagranicznych kandydatów na studia i ich rodziców.

Podjęcie studiów w innym kraju to jedna z najtrudniejszych decyzji i najważniejszych życiowych inwestycji. Proces wyboru kraju studiów i uczelni wymaga starannych przemyśleń, konsultacji i analiz. W tej sytuacji wielu studentów zwraca się do agencji rekrutujących kandydatów na studia zagraniczne o informacje i pośrednictwo. Jednocześnie, wiele agencji i firm zwraca się do polskich uczelni z ofertami współpracy i świadczenia usług rekrutacyjnych. W procesie tym niezwykle istotne jest określenie standardów działań zmierzających do prawidłowej rekrutacji studentów do polskich uczelni i zagwarantowanie ich przestrzegania. Standardy te chronić muszą zarówno uczelnie, jak i kandydatów na studia. Z tego względu konieczne jest, by agencje rekrutujące kandydatów na studia zagraniczne były postrzegane jako wiarygodne źródło informacji i sprawnego pośrednictwa.

Proces certyfikacji agencji rekrutujących kandydatów na studia w polskich uczelniach realizowany jest  (na zasadzie dobrowolności) w ramach programu Study in Poland, działającego w oparciu o Porozumienie o ustanowieniu partnerstwa strategicznego pomiędzy Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich a Fundacją Edukacyjną Perspektywy z dnia 29 czerwca 2007 roku. Główne cele partnerstwa to: „promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą”, „działanie na rzecz kształtowania i przestrzegania wysokich standardów jakości w zakresie kształcenia studentów zagranicznych i umiędzynarodowienia studiów” oraz „tworzenie warunków zwiększania atrakcyjności Polski jako miejsca studiów i nauki dla obcokrajowców”. Certyfikacja jest formą realizacji tych celów.

Dla prowadzenia certyfikacji uczelnie uczestniczące w programie Study in Poland powołały Radę ds. Certyfikacji - Study in Poland Certification Board. Każda uczelnia uczestnicząca w programie ma prawo delegować do Rady po jednym przedstawicielu. Jej pracą kieruje przewodniczący, powoływany przez Zespół Koordynujący KRASP-Perspektywy. Sekretariat zapewniający obsługę administracyjną procesu certyfikacji prowadzi Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

Proces certyfikacji prowadzony jest poprzez:

1) Opracowanie standardów dobrych praktyk dla agencji rekrutujących kandydatów na studia w Polsce.
2) Ustanowienie i wdrażanie norm procesu certyfikacji zagranicznych agencji rekrutacyjnych.
3) Rozpatrywanie wniosków zagranicznych agencji rekrutacyjnych o przeprowadzenie certyfikacji.
4) Ocenę agencji rekrutacyjnych.
5) Przyznawanie/odnawianie certyfikatu jakości usług rekrutacyjnych (Study in Poland Recruitment Quality Certificate - w skrócie: Certyfikat SiP).
6) Prowadzenie rejestru certyfikowanych agencji rekrutacyjnych.
7) Promowanie najlepszych praktyk i organizowanie szkoleń wspomagających zagraniczne agencje, w zakresie dobrej obsługi studentów ubiegających się o przyjęcie do polskich uczelni.

Ocena agencji rekrutacyjnej opiera się na pięciu standardach:

Standard 1: Transparentność agencji rekrutacyjnej i jej działań.

Standard 2: Jakość procesu rekrutacyjnego.

Standard 3: Dbałość o interesy kandydata i jego bliskich w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego; co najmniej przez pierwszy semestr po podjęciu studiów.

Standard 4: Dbałość o interesy uczelni.

Standard 5: Istnienie procedur reagowania na skargi.

W ramach powyższych standardów określono kryteria oceny. Zasady certyfikacji agencji rekrutacyjnych przygotowane zostały w trzech językach - do pobrania: POL, ENG, UKR.

Seminaria na temat certyfikacji. W pierwszym etapie wdrażania systemu certyfikacji w ramach "Study in Poland" przeprowadzony zostanie cykl seminariów dla zagranicznych agencji rekrutacyjnych na temat polskiego szkolnictwa wyższego i zasad certyfikacji. Na rok akademicki 2017/18 zaplanowano seminaria w następujących krajach:

  • Ukraina – Kijów, 31 sierpnia 2017
  • Kazachstan – Astana, 8 września 2017
  • Rosja – Moskwa, 20 października 2017
  • Republika Korei – Seul, 28 października 2017
  • Białoruś – Mińsk, 16 lutego 2018
  • Turcja – Stambuł, 24-25 marca 2018 (IEFT)

Odbyło się już seminarium w Kijowie, pierwsze z serii zaplanowanych. Do udziału w kolejnych zaproszone zostaną wszystkie zainteresowane uczelnie uczestniczące w programie „Study in Poland”. Spotkania informacyjne z agencjami rekrutacyjnymi organizowane też będą podczas wszystkich wyjazdów „Study in Poland” na międzynarodowe targi edukacyjne.

Więcej informacji: Julia Łysik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.