Aż dziewięć polskich uczelni znalazło się w prestiżowym QS World University Ranking. Jednak najlepsze z nich: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zajęły miejsca dopiero w piątej setce zestawienia. Najlepszy okazał się słynny amerykański Massachusetts Institute of Technology (MIT).

QS World University Ranking przygotowuje brytyjska firma Quacquarelli Symmonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu za granicą. Jest on jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych obok: Times Higher Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank. W tym roku znalazło się w nim 959 uczelni.

Tegoroczny ranking QS, tradycyjnie, zdominowały uniwersytety amerykańskie, które zajęły cztery pierwsze pozycje. Najlepszy jest Massachusetts Institute of Technology, a za nim plasują się Stanford University i Harvard University. Tuż za podium znalazł się California Institute of Technology (Caltech).

Kolejne miejsca w rankingu zajęły uczelnie brytyjskie: University of Cambridge, University of Oxford, University College London (UCL) oraz Imperial College London. University of Chicago zajął dziewiąte miejsce. Pierwszą dziesiątkę domknęła jedyna europejska, ale poza brytyjska placówka: ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology.

Z Polski w zestawieniu znalazło się dziewięć szkół wyższych. Najlepiej wypadł Uniwersytet Warszawski, choć i tak znalazł się w grupie uczelni zajmujących pozycje 411-420. W gronie uczelni plasujących się na miejscach 461-470 znalazł się Uniwersytet Jagielloński, a w przedziale obejmującym miejsca 601-650 Politechnika Warszawska. Pozostałe notowane w rankingu polskie uczelnie zajęły miejsca w ostatniej grupie, lokując się na pozycjach 801-1000. W tym gronie znalazły się: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wrocławska.

Zestawienie powstaje w oparciu o sześć kryteriów: reputacja w środowisku akademickim, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczba cytowań oraz liczba studentów i pracowników z zagranicy. Każdego roku firma Quacquarelli Symmonds publikuje trzy osobne zestawienia, oceniające: całokształt działalności uczelni, dziedziny naukowe oraz kierunki studiów.

Najważniejszym celem rankingu jest umożliwienie kandydatom na studia racjonalnego wyboru uczelni oraz popularyzacja idei studiowania poza krajem ojczystym.

Wyniki tegorocznego zestawienia są dostępne na stronie: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018

Źródło: PAP - Nauka w Polsce