Równolegle ze spotkaniem na szczycie ministrów nauki i edukacji odbyło sie w Astanie Forum Rektorów państw Unii Europejskiej i Azji Centralnej. Delegacji KRASP przewodniczył prof. Stanisław Bielecki, wiceprzewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, b. rektor Politechniki Łódzkiej. Polska delegacja spotkała się z kierownictwem bliźniaczych organizacji Kazachstanu i rektorami głównych uczelni tego kraju.

Rozmówcami delacji KRASP (w skład której wchodził również Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy, prowadzącej wspólnie z KRASP program "Study in Poland") byli w Kazachstanie:

  • Erlan Sagadiyew - minister edukacji i nauki Kazachstanu (w rozmowie uczestniczył również prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW),
  • Rakhman Alshanow, prezydent Stowarzyszenia Uniwersytetów Kazachstanu (odpowiednik KRASP), rektor Uniwersytetu "Turan" w Almaty.
  • Yerlan Sydykow, prezydent Rady Rektorów Kazachstanu (jej członkowie powoływani są przez ministra), rektor Narodowego Uniwersytetu Euroazjatyckiego im. Gumilowa.
  • Galimkair Mutanow, rektor Uniwersytetu Al-Farabi w Almaty (główna uczelnia w Kazachstanie)
  • Zhasulan Shaimardanow, rektor Wschodnio-Kazachstańskiego Uniwersytetu Technicznego im. Serikbayewa w Eskemenie (d. Ust-Kamienogorsk)
  • Zhumakhan Myrkhalykov, rektor Południowo-Kazachstańskiego Uniwersytetu Państwowego w Szymkencie.
  • Sholpan Kalanowa, dyrektorka Niezależnej Kazachstańskiej Agencji Akredytacyjnej.

Wszyscy rozmówcy wyrażali zainteresowanie rozwojem kontaktów z polskimi uczelniami i KRASP-em jako organizacją rektorów. Powoływano się na znakomite kontakty z uczelniami innych krajów Unii Europejskiej - w ciągu ubiegłych dwóch lat odbyły się dwustronne spotkania dużych grup rektorów uczelni Kazachstanu z rektorami Niemiec, Francji i Hiszpanii. Spośród krajów europejskich aktywne są też na rynku kazachstańskim uczelnie Rumunii, Węgier i Łotwy.

Podkreślono, że podczas spotkania rektorów Polski i Kazachstanu należy przede wszystkim skupić się na stworzeniu warunków do rozwoju współpracy naukowej. Takie są bowiem oczekiwania strony kazachstańskiej. Stworzy to zarazem sprzyjającą atmosferę do promocji w Kazachstanie oferty edukacyjnej polskich uczelni, realizowanej w ramach programu "Study in Poland".

W roku akademickim 2016/17 studiuje w Polsce 674 Kazachów (w roku 2010 było ich 375). Najwięcej obywateli Kazachstanu studiuje w Rosji (26.000 ), Chinach (7874), Wielkiej Brytanii (2155) i USA (1854).

Dodatkową okolicznością, która może ułatwić działania KRASP i "Study in Poland" na rynku kazachstańskim jest fakt, że Polska koordynuje współpracę w zakresie szkolnictwa wyższego w ramach tzw. Platformy Edukacyjnej EU-Azja Środkowa (www.caep-project.org).