Prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW, wziął udział w drugim spotkaniu ministrów szkolnictwa wyższego i edukacji państw członkowskich Unii Europejskiej i Azji Centralnej, które odbyło się 22-23 czerwca w Astanie, stolicy Kazachstanu. Podczas szczytu przyjęto Deklarację Astańską zawierającą plan działań na rzecz reform w obszarze szkolnictwa wyższego na najbliższe lata.

Warto wiedzieć, że Polska jest państwem wiodącym w tzw. Platformie Edukacyjnej UE – Azja Centralna. W trakcie pierwszego spotkania ministrów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw Azji Centralnej Polska objęła rolę Państwa wiodącego (w zakresie szkolnictwa wyższego) w Platformie Edukacyjnej Unia Europejska – Azja Centralna, która jest częścią szerszej inicjatywy edukacyjnej Komisji Europejskiej dla państw Azji Centralnej. Łotwa objęła wówczas rolę państwa wiodącego w obszarze szkolnictwa zawodowego. Celem inicjatywy jest realizacja Strategii UE wobec Azji Centralnej - promocja reform i modernizacji systemu szkolnictwa wyższego, wymiany naukowej i studenckiej, przekazywania europejskiego know-how w dziedzinie organizacji procesu edukacji.

Edukacja (w tym szkolnictwo wyższe i zawodowe) – to jeden z 6 priorytetowych kierunków współpracy między UE a państwami Azji Centralnej wyznaczonych przez Strategię UE dla Azji Centralnej (lipiec, 2007 r.) główny dokument definiujący założenia unijnej polityki wobec regionu. W czerwcu tego roku Komisja Europejska wszczęła wstępne prace nad aktualizacją dokumentu.

Najbliższym wydarzeniem organizowanym w ramach Platformy UE-AC będzie konferencja poświęcona współpracy pracodawców z instytucjami szkolnictwa wyższego i zawodowego (Regional Conference Cooperation between Employers and HE and VET institutions). Odbędzie sie ona w listopadzie br. Warszawie.

Więcej: www.caep-project.org

Źródło: ww.nauka.gov.pl