Pod koniec sierpniu zostanie wydany Informator dla Maturzystów 2018. Przedstawiona w nim zostanie pełna wiedza o ofercie i zasadach przyjęć na studia.

Pod koniec sierpniu zostanie wydany już 17-ty Informator dla Maturzystów. Przedstawiona w nim zostanie pełna wiedza o ofercie i zasadach przyjęć na studia. W najnowszej edycji – w części redakcyjnej opisującej wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2016 – zaprezentowane zostaną m.in. rankingi w ponad 40 grupach kierunków, a także rekomendacje studentów dla wybranych programów studiów, opinie absolwentów, pracowników dydaktycznych i przyszłych pracodawców.

Informator stanowi ogromną pomoc dla młodych ludzi w wyborze studiów, a także ich rodziców oraz nauczycieli. Z 45 000 egzemplarzy – 40 000 trafi bezpłatnie do rąk kandydatów na studia uczestniczących w naszych targach jesiennych, organizowanych w wiodących ośrodkach akademickich Polski.