Podsumowanie wyników tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017, a przede wszystkim – dyskusja na temat nowych kryteriów, to najważniejsze tematy dorocznego, siódmego już Seminarium Rankingowego, które odbyło się 11 lipca w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele kilkudziesięciu uczelni z całej Polski.

- Kapituła Rankingu jest gronem niezależnym, ale uważnie wsłuchujemy się w głosy środowiska i dążymy do optymalizacji kryteriów Rankingu – powiedział prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły, otwierając Seminarium. Prof. Kleiber podkreślił, że wszystkie opinie na temat Rankingu są uważnie analizowane przez Kapitułę, stąd potrzeba organizowania tego typu dyskusji. Podkreślił także, że w kolejnych latach na znaczeniu zyskiwać będzie Ranking Kierunków Studiów, szczególnie potrzebny maturzystom.

Podczas Seminarium wręczono dyplomy za 5. miejsce w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich i Awans (z miejsca 10. na 5.) w tym Rankingu dla Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wyróżnienia odebrała rektor prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, która nie mogła wziąć udziału w ogłoszeniu wyników Rankingu w czerwcu br.

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy przedstawił najnowsze tendencje w światowych rankingach edukacyjnych. Jego zdaniem, największą przyszłość mają rankingi „by subject”, pokazujące specyfikę poszczególnych dyscyplin. Waldemar Siwiński podkreślił także niezwykłą dynamikę powstawania nowych rankingów edukacyjnych – globalnych, regionalnych i narodowych, których jest już 100. Przewiduje się, że w ciągu trzech lat rankingi edukacyjne obejmą 2 tys. instytucji szkolnictwa wyższego, co stanowi 10 proc. działających obecnie szkół wyższych.

Zasadnicza część seminarium była poświęcona omówieniu dwóch nowych kryteriów, które zostały wykorzystane pilotażowo w niektórych zestawieniach tegorocznej edycji Rankingu. Są to: Badanie Losów Absolwentów (ELA) oraz Jakość przyjętych na studia, mierzona wynikami egzaminu maturalnego kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów. Jak przypomniał Artur Olczak, kierownik Działu Rankingów i Analiz Edukacyjnych Perspektyw, kryterium ELA zostało wprowadzone na wniosek uczestników poprzednich seminariów rankingowych.

Najnowszą edycję tego badania, obejmująca absolwentów z roku 2015r , przedstawili dr Jacek Bieliński, koordynator metodologiczny z Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji OPI-PIB oraz Piotr Teisseyre. Przedstawiciele OPI-PIB mówili o zaletach i ograniczeniach ELA, wynikających np. z nieuwzględnienia absolwentów zarejestrowanych w KRUS czy pracujących za granicą.

Ożywioną dyskusję wśród uczestników Seminarium wywołała propozycja uwzględnienia od nowej edycji kryterium jakości kandydatów na studia. Zwolennicy podkreślali, że najlepsze uczelnie przyciągają najambitniejszych maturzystów, którzy mają pozytywny wpływ na poziom kształcenia na poszczególnych kierunkach. Przeciwnicy argumentowali, że nie zawsze doskonały kandydat jest też świetnym studentem, a poza tym uczelnie pełnią także ważną rolę społeczną i nie mogą ograniczać się do kształcenia najwybitniejszych maturzystów. Prof. Tomasz Szapiro, przewodniczący Komisji KRASP ds. Akredytacji i Rankingów, opowiedział się za wprowadzeniem tego kryterium  - pod nieco inną nazwą.  Uczestnicy Seminarium uznali za konieczne zorganizowanie oddzielnego sympozjum na ten temat, z udziałem Kapituły, Biura Rankingów Perspektyw, KRASP oraz uczelni.

- Tworząc Ranking Szkół Wyższych, a właściwie cztery rankingi, walczymy o poziom kształcenia i jakość absolwentów naszych uczelni – powiedział na zakończenie Seminarium prof. Michał Kleiber.

Więcej: www.perspektywy.pl/seminarium