Misją Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars 2021” jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Gala Nagrody odbędzie się podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”.

W tym trudnym dla nas wszystkich roku chcemy wyłonić prawdziwych liderów w każdej kategorii, którzy nie tylko sprostali wyzwaniom czasów ale i potrafili zainspirować swoje środowiska do pozytywnych zmian.

Strona nagrody: www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl