Szkolenie prowadzone będzie w trybie online przy pomocy programu Zoom, do którego każdy zapisany uczestnik otrzyma dostęp drogą mailową.

Szkolenie ma na celu zapoznanie z tematyką dotyczącą zagranicznych dokumentów o wykształceniu, z którymi można się najczęściej spotkać w różnych aspektach pracy na uczelniach wyższych. – zarówno podczas rekrutacji na studia jak i obsługi toku studiów. Podczas spotkania zostaną omówione zarówno prawne jak i praktyczne aspekty uznawania i weryfikacji dokumentów wymaganych od studentów na studia zarówno pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie jak i na studia drugiego stopnia i w szkołach doktorskich.

Uczestnikami szkolenia mogą być wszystkie osoby, które podczas swojej pracy na uczelni mają kontakt z zagranicznymi dokumentami o wykształceniu, a które potrzebują zdobycia lub poszerzenia i ugruntowania wiedzy na temat weryfikacji dokumentów oraz zagranicznych systemach edukacji. Podczas części warsztatowej będzie możliwość weryfikacji dokumentów dostarczonych przez uczestników spotkania.

Szkolenie poprowadzi Maria Stós, zastępca kierownika Działu Rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwenta socjologii. Od 7 lat zajmuje się kwestiami rekrutacji i toku studiów cudzoziemców, promocją zagraniczną, przygotowaniem aktów prawnych oraz procedur dotyczących rekrutacji na studia. Uczestniczy w targach zagranicznych oraz w spotkaniach z osobami zainteresowanymi podejmowaniem studiów w Polsce organizowanymi za granicą. Prowadzi szkolenia dla pracowników uczelni z zakresu procedur administracyjnych, obsługi cudzoziemców oraz weryfikacji zagranicznych dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Więcej informacji i rejestracja na szkolenie: http://studyinpoland.pl/akademia-internacjonalizacji