Program Study in Poland powstał w 2005 roku na mocy uchwały Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o uruchomieniu wspólnie z Fundacją Edukacyjną Perspektywy wieloletniego programu promocji polskiego szkolnictwa wyższego na świecie pod tą właśnie nazwą.

W 2007 roku platforma operacyjna programu została wzmocniona dokumentem Porozumienie o ustanowieniu partnerstwa strategicznego zawartym pomiędzy KRASP i Fundacja Edukacyjną Perspektywy w zakresie realizacji Study in Poland.

Przed uruchomieniem programu w 2005 odbywały się już pierwsze, pilotażowe misje edukacyjne: m.in. do Moskwy: 2002, 2003 i Paryża (styczeń 2005), w który wzięło w sumie udział 100 uczestników z 30 uczelni.

W 2008 roku program Study in Poland uhonorowany został nagrodą ProStudent za działanie na rzecz środowiska studenckiego w Polsce.