Od czasu uruchomienia programu Study in Poland liczba studentów zagranicznych wcześniej w stanie stagnacji) wzrosła w Polsce z 8,5 tysiąca do 17 500 tysięcy w roku 2011 – czyli o  100%.

W programie Study in Poland uczestniczą 40 uczelni (w tym 39 akademickich i 1 uczelnia zawodowa)

W ramach programu Study in Poland w latach 2005-2011 odbyło się sumie 45 misji edukacyjnych, co daje średnią jednej misji w miesiącu.

Prezentacje Uczelni Polskich Study in Poland odbyły się do tej pory w 17 krajach świata.

Najwięcej misji odbyło się do Chin, na Ukrainę, do Francji, do Indii. Inne kraje to: Arabia Saudyjska, USA, Kanada, Kazachstan, Rosja, Tajlandia, Malezja, Wietnam, Indonezja, Filipiny, Norwegia, Hiszpania, Włochy.

W latach 2005-2011 w ramach programu Study in Poland zorganizowanych zostało 5 konferencje nt. umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego (dwie krajowe, dwie międzynarodowe) i 4 szkolenia w tym zakresie. Wzięło w nich udział w sumie 700 osób.

W tej chwili odbywa się 6 edycja programu Study in Poland